مشتری می بایست جهت خرید محصول به صورت تلفنی و یا حضوری سفارش خود را ثبت نماید.

وب سایت تنها فقط برای نمایش محصولات می باشد.