(۵)خیاطی

بعد از اتمام برش با چرخهای صنعتی بروز با خیاط های کاملا حرفه ای دوخته می شود وبعد از کنترل کیفیت آماده استفاده مشتریان عزیز می شود.

روش خیاطی کاور مبل